TAGFELVÉTEL

 Tagfelvétel folyamata:

- a kérelmező szervezet

 1. letölti a tagfelvételi kérem nyomtatványát (nyomtatvány letöltése), 
 2. kitölti a nyomtatványt,
 3. elkészíti a kötelező mellékleteket:
     - a szervezet alapszabálya,
     - a szervezet tevékenységének bemutatása,
     - a szervezet 30 napnál nem régebbi bírósági kivonata.
 4. a BSZSZ irodájába leadja a kérelmet és a mellékleteit.

 - az elnökség

 1. a soron következő ülésén napirendre veszi a tagfelvételi kérelem elbírálását,
 2. az elnökségi ülésen megtárgyalja a kérelem tartalmát,
 3. határozatot hoz
     - felveszi: a megfelelő dokumentumokat csatolta és a tevékenységi köre a szabadidősport körébe tartozik
     - hiánypótlásra szólítja fel: hiányos a tagfelvételi kérelem vagy a leadott anyagok alapján nem dönthető el a tevékenységi kör
     - elutasítja: a tevékenységi kör nem felel meg a BSZSZ alapszabályának
 4. a határozatról tájékoztatja a szervezet képviselőjét írásos formában e-mail útján a kérelemben megadott e-mail elérhetőségen.

 - Taggá válás: az elnökség határozatának kézhezvételét követően a mindenkori tagdíjat 8 napon belül megfizeti.