A SZÖVETSÉG TÖRTÉNETE

Budapest Főváros Tanácsának testülete 1978-ban hozott döntést a fővárosi lakosság tömegsportolási lehetőségeinek szervezése céljából, így a Főváros mind a 22 kerületében egy-egy sportegyesület megalakulását támogatták.
Az 1978-1980-as évek időszaka volt a lakóterületi sportegyesületek megalakulásának kezdete. Ezen egyesületek tagsága Budapest szinte minden kerületében úgynevezett „utcák-terek kupák”, lakótömbök közötti sportversenyek, valamint elsősorban a testépítő klubok és különféle karate tanfolyamok sportolóiból szerveződött. A 10-12 év alatt ezen egyesületek létjogosultságukat bebizonyították. A ’90-es évek elején főváros vezetői jól ismerték fel azt a hatalmas lendületet és új színt, amelyet a megalakult lakótelepi és kerületi sportegyesületek jelentettek. Részben az Ő ösztönzésükre és segítségükkel, valamint néhány lelkes sportaktíva összefogásával 1990-ben alakult meg 5 fős elnökséggel és 3 fős számvizsgáló bizottsági taggal 22 tagegyesület képviseletében a „Budapesti Lakóterületi Szabadidősport Egyesületek Szövetsége”.
Annak érdekében, hogy bővíteni tudjuk szervezetünket, 1992-ben névváltoztatást fogadott el a közgyűlés, így mint Budapesti Szabadidősport Szövetség már Budapest összes szabadidősporttal foglalkozó sportszervezeteinek bekapcsolódását tettük lehetővé.
A Budapesti Szabadidősport Szövetség koordinálja és segíti a főváros testkultúrájának, szabadidősportjának színvonalasabb ellátását, támogatja új testedzési és sportolási formák kialakulását, közreműködik a társadalmi egészségvédő programok megvalósításában, továbbá képviseli és védi tagszervezeteinek érdekeit.
A Budapesti Szabadidősport Szövetség tagjai szuverén módon, önállóságuk és önrendelkezésük megőrzésével és gyakorlásával kapcsolódnak a szervezethez. Szövetségünk nem kapcsolódik egyetlen párt politikájához sem, tevékenységét közhasznúan minden érdeklődő számára nyitottan, non-profit jelleggel és a kisebbségi jogok tiszteletben tartásával látja el, munkáját megfelelő anyagi önálló-sággal végzi.
Működése kiterjed Budapest egészére, s törekszik más budapesti sportszervezetekkel való folyamatos kapcsolatok erősítésére, különösen tekintettel a szabadidősportban tevékenykedőkkel.
Az elnökség az 1992 évtől tagszervezetei részére szervezi a Fővárosi Szabadidő Kupa versenysorozatot, mely az egész év folyamán rendszeres versenyzési lehetőséget biztosított tagegyesületek sportolói részére.
2002-ben indult új rendezvény sorozatunk a MOCCANJ!, mely a főváros lakosai részére biztosított folyamatos sportesemény sorozatot, mely eseményeken ingyenes egészségvédelmi program keretében lehetőség van testzsír, vérnyomás, vércukor, koleszterinszint ellenőrzésre és dietetikai és életmód tanácsadáson történő részvételre is.

A Szövetség legfontosabb feladatai a megalakulástól napjainkig: